Caín i Abel: paraula o violência. Relectura de Génesis 4, 1-16 des d'una perspectiva psicoanalítica

Jaume Angelats i Morató

Resumo


Mary Balmary s’interessa per tot allò que l’home diu d’ell mateix –en relació al seu origen i a la seva finalitat–tant en els mites culturals fundacionals com en l’inconscient, tal com el percep la psicoanàlisi. En les tradicions del pròxim orient i de l’occident, la primera història sobre relacions fraternals i violència és la de Caín i Abel. La lectura que Balmary proposa de Gn 4,1-16 comença amb la constatació d’un fet significatiu: el desig que la gent té de conviure –malgrat les dificultats de satisfer-lo– no decau amb el temps. Ni les guerres no han pogut extingir-lo. Què són les relacions fraternals entre persones, i com poden mantenir-se? Què les genera i què les impedeix?

Palavras-chave


Bíblia; mite; inconscient; fraternitat; llenguatge; violència

Texto Completo:

PDF