O pintor e poeta galego Luís Seoane e o exílio

Andrés Pociña

Resumo


Luís Seoane (Buenos Aires 1910 – A Corunha 1973) apesar de ter nascido em Buenos Aires, morou desde a infância na Galiza, destacando-se de muito cedo pela sua ideologia e atividade política na Corunha, onde se exercitou na advocacia (no campo da judicatura do trabalho), e na política, enquanto membro do Partido Galeguista. Depois de a Guerra Civil ter deflagrado, Seoane exiliou-se em Buenos Aires, onde desenvolveu uma ativa carreira de pintor e escritor. Figura notabilíssima do exílio, espanhol e galego, em vários países da América, e de modo muito especial na Argentina, no México, Venezuela e Cuba, será do surpreendente labor pictórico, e da poesia em galego, de Seoane, que nos ocupamos no presente trabalho.

Palavras-chave


Luís Seoane; pintura; poesia; exílio franquista; Argentina

Texto Completo:

PDF

Referências


AA. VV. (1994). Día das Letras Galegas 1994. Luís Seoane. Santiago de Compostela: Universidade.

Alberti, R. (1962). Sobre los ángeles, con grabados de madera de Luis Seoane. Buenos Aires: Losada.

Alberti, R. & Seoane, L. (1942). Alberti, R. ¡Eh, los toros! // Seoane, L. 7 grabados en madera. Buenos Aires: Emecé Editores.

Alonso Montero, X. As palabras no exilio (Biografía intelectual de Luís Seoane). Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Alonso Montero, X. (Coord.) (1994). Luís Seoane (1910/1979). Días das Letras Galegas 1994. Vilagarcía: Xunta de Galicia.

Bernárdez, C. L. (2016). Un pintor que sabía o que facía. Achegas á obra pictórica de Luís Seoane. Santiago de Compostela: Edicións Laiovento.

Díaz Pardo, I. (1989). O significado da vida e da obra de Luis Seoane. In Luís Seoane. Mostra antolóxica (pp. 33-56). A Coruña: Consellería de Cultura e Deportes / Concello da Coruña.

Fernández del Riego, F. (1955). Escolma de poesía galega, IV. Os contemporâneos. Vigo: Galaxia.

García Lorca, F. & Seoane, L. (1965). Canciones y Poemas. Dibujos de Federico García Lorca y grabados en madera de Luis Seoane. Buenos Aires: Qualiton (Imprenta López).

González Fernández, H. (1994). Luís Seoane: vida e obra. Vigo: Editorial Galaxia.

León, M. T. (1950). Las peregrinaciones de Teresa. Buenos Aires: Editorial Botella al Mar.

Palmás, R. (1994). Luís Seoane e o teatro. In Alonso Montero (Coord.), Luís Seoane (1910/1979). Días das Letras Galegas 1994 (pp. 151-164). Vilagarcía: Xunta de Galicia.

Pociña, A. (1998). Galicia e Granada: dous cabos dun eixo espiritual. Sada – A Coruña: Ediciós do Castro.

Pozo Garza, L. (1994). Galicia ferida (A visión de Luis Seoane). Sada – A Coruña: Ediciós do Castro.

[Seoane, L.] (1944). Homenaje a la Torre de Hércules. 49 dibujos por Luís Seoane, Prólogo de Rafael Dieste. Buenos Aires: Editorial Nova (ed. facsimilar, AA Coruña, Ediciós do Castro, 1989, publicada pela Câmara Municipal da Coruña com motivo do décimo aniversario da morte de Seoane).

Seoane, L. (1948). Tres hojas de ruda y un ajo verde o Las narraciones de un vagabundo (con ilustraciones de L. Seoane). Buenos Aires: Ediciones Botella al Mar.

Seoane, L. (1952). Fardel de eisilado. Buenos Aires: Ediciones Ánxel Casal.

Seoane, L. (1956). Na brétema, Sant-Iago. Buenos Aires: Ediciones Botella al Mar.

Seoane, L. (1957a). Esquema de farsa. Galicia emigrante, 31, 1-3.

Seoane, L. (1957b). La soldadera. Buenos Aires: Ed. Ariadna.

Seoane, L. (1959a). As cicatrices. Buenos Aires: Citania.

Seoane, L. (1959b). El irlandés astrólogo. Buenos Aires: Ediciones Losange.

Seoane, L. (1962). Acerca de la integración de las Artes, Revista de la Universidad de Buenos Aires, 7.4, pp. 595-608.

Seoane, L. (1972). A maior abondamento. Buenos Aires – A Coruña: Ediciones Cuco-Rei.

Seoane, L. (1994). Figuracións. Debuxos e textos publicados en La Voz de Galicia (1971-1977). La Coruña: La Voz de Galicia.

Seoane, L. Trapiello, A. (1989). Os prelos de alén mar. In Luís Seoane. Mostra antolóxica (pp. 57-70). A Coruña: Consellería de Cultura e Deportes / Concello da Coruña.

Varela, L. (1954). Lonxe. Poesía, Con 10 grabados en madeira de Luis Seoane. Buenos Aires: Ed. Botella al mar.

Varela, L. (2000). Luis Seoane. In L. Varela, Ensayos, conferencias y otros escritos. Edición de X. L. Axeitos (pp. 143-152). Sada – A Coruña: Ediciós do Castro.

Vicente, G. & Seoane, L. (1991). Vicente, G. Auto em Pastoril Portugués, Auto da feira, Auto da Barca do Purgatório, Auto da Barca do Inferno, Auto da Cananeia // Seoane, L. Vinteseis debuxos para cinco Autos de Gil Vicente feitos en Buenos Aires no ano 1945. Sada – A Coruña: Ediciós do Castro.